Archive for manual

måndag, oktober 4th, 2010

Manual och formatmall

Program

Bloggbok – stafetten

Jesper och Josefin

 Kapitel 1- Josefin och Vampyren

Titta på berättelseformen – hur är texten skriven?

”Repliker ”hur skrivs de?

Analysera dramaturgin i texten
Belys olika sätt att bygga en berättelse.

”Hur byggs historien upp”?

”Konflikten”?

”Lösningen”?

Tankekartor för att bygga historien

Tekniskt

Använd funktionen ” Räkna ord”, ett kapitel innehåller ca 800-1500 ord. (fliken, Granska, funktionen ”Räkna ord”)

Lättläst- led läsaren genom texten, var tydlig med vem som gör/säger vad.

Formatmall – ”Valfritt men nyttigt att kunna.”

Använd formatmall ”manuskript” i Word 2007

Ändra i ”normal”- teckensnitt till ”Century Gothic” storlek 14.

Ändra ”starkt citat” – teckensnitt ”Century Gothic” storlek 14 

 Klicka på länken bredvid  så finns Manual med skärmdumpar som visar hur du hittar formatmallen ”Manuskript”” och vart du hittar funktionen ”Räkna ord” 

Blogginloggning

Inloggningsnamn-    får ni av oss.

Du kommer att få ett mail med en länk som du ombedes besöka för att bekräfta inbjudan. Det innehåller även ett slumpgenererat lösenord.

 förslag på kapiteltitlar (fast det är roligare om ni hittar på egna)

Xxx spelar

Xxx hemlighet

Xxx spårar xxx blir rädd

Xxx och stora grabbar

Xxx och blodet

Xxx på nätet

Xxx får ett paket

Xxx och kattan

Xxx cyklar

Xxx och stjärnan

Xxx på tippen

Xxx och skräpmontret

Xxx och målet

Xxx  räddar

Reflektera över;

Vilka strävansmål i ämnet svenska närmar man sig i arbetet?

Vilka mål uppnår eleverna med arbetet?

Formativ/Funktionell undervisning

Hur får du med både formativ/funktionell undervisning med ”Bok-bloggstafetten” som tema?