lektionstips

Hur kan vi jobba med boken i skolan?

 • Läs boken på olika sätt- lässtrategier
 • Titta på titlarna- gissa- vad tror du det handlar om?
 • Skumma och ”sökläs”
 • Ord och ledtrådar- ta ut ord/ meningar- gör tankekarta utifrån elevernas förslag
 • Ordlistor utifrån texten (svåra ord, stavningsmönster, ordklasser, betydelse, bärande ord osv.)
 • Gör om en berättelse, plocka ut nyckelord tillsammans – byt ut så att berättelsen blir en helt annan- men behåll strukturen
 • Hitta på ett nytt slut

Olika texttyper

 • Gör en efterlysning av en person i berättelsen, skriv signalement och rita en ”fantombild”
 • Återberätta ett kapitel.
 • Sammanfatta ett kapitel. Använd ”räkna ord” funktionen i Word och bestäm t.ex. att sammanfattningen ska ha max 40 ord eller sammanfatta muntligt och det får högst ta 1 min.
 • Sammanfatta som nyhetsuppläsare.
 • Skriv om berättelsen som en tidningsartikel.
 • Använd ett eller flera kapitel för filmskapande, skriv om till filmmanus och spela in en film.
 • Sammanfatta och skriv kapitlet på rim.

Ämnesövergripande

 • Gestalta, dramatisera, filma, fota gör radioteater
 • Besök platserna – undersök dess lokala historia
 • Skriv ett kapitel på engelska
 • Märk ut platserna på Google maps, räkna ut avstånden mellan platserna, rita kartor m.m.
  http://maps.google.se/maps?hl=sv&tab=wl
 • Almanacka
 • Bygg miljöer, lego skapande
 • Statistik ( sökverktyg) ordmoln, diagram)
  www.tagxedo.com
  www.tagul.com

Visste du att:
Boken finns även som Pliktexemplar (även kallade arkivexemplar eller biblioteksexemplar) är ett exemplar av ett tryckt eller annat verk, som enligt den svenska lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument måste levereras till pliktbiblioteken: Kungliga biblioteket i Stockholm, Lunds universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek, Linköpings universitetsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek. De två förstnämnda är skyldiga att för alltid spara samtliga pliktexemplar medan de övriga själva får göra ett urval bland de mottagna exemplaren. Pliktexemplaret blir då sparat som original av Kungliga biblioteket i Stockholm och kopia av Universitetsbiblioteket i Lund.

Pliktexemplar ska utan kostnad för pliktbiblioteken levereras av tryckerier, förlag eller distributörer. Syftet med förfarandet är främst att pliktexemplaren ska kunna användas i framtida forskning.

 Leave a Reply