Posts tagged with kapitel 1

måndag, oktober 4th, 2010

Manual och formatmall

Program Bloggbok – stafetten Jesper och Josefin  Kapitel 1- Josefin och Vampyren Titta på berättelseformen – hur är texten skriven? ”Repliker ”hur skrivs de? Analysera dramaturgin i texten.  Belys olika sätt att bygga en berättelse. ”Hur byggs historien upp”? ”Konflikten”? ”Lösningen”? Tankekartor för att bygga historien Tekniskt Använd funktionen ” Räkna ord”, ett kapitel innehåller […]